Home » Huidige Projecten

 

"Sadaqah Jariyah, doorlopende liefdadigheid"

"Wievoor Allah een moskee bouwt, al is het gelijk aan of kleiner dan een nest van een vogel, Allah bouwt voor hem een huis in het Paradijs".

 

HELP MEE MET DE BOUW VAN EEN MOSKEE

Moskee El Baraka in Oulad Saïd, Marokko

Voor een kleine plattelandsgemeenschap in Oulad Saïd zamelen wij geld in voor de bouw van een kleine moskee. In het dorpje zijn weinig voorzieningen. De lokale bevolking bestaat voornamelijk uit boeren en velen leven nog onder primitieve omstandigheden. De moskee zal tevens dienen als een centrum/community voor de dorpelingen voor onderlinge hulp. Wilt u ons helpen om dit mogelijk te maken? Steun dit project! 

Doneer nu!   

 

Volg hier de laatste ontwikkelingen rondom de bouw van de moskee.

 

HELP MEE MET HET FIETSPROJECT SCHOLIEREN IN MAROKKO


In vele dorpen in Marokko wonen kinderen vaak  kilometers ver van hun school of madrassa. Soms lopen kinderen wel een halve dag om naar school te gaan, als zij ook nog uit de armste gezinnen komen waar soms ook niet voor een ontbijt gezorgd kan worden, dan komen zij doodmoe de klas binnen en hebben zij onvoldoende energie om de lesstof op te nemen. Zij willen graag leren en hun diploma's halen. Om dit mogelijk te maken vragen wij jullie om mee te helpen met onze actie " Fietsen naar school in Marokko". Hierdoor kunt u de kinderen steunen op weg naar een betere toekomst. Wij willen geld inzamelen voor fietsen en op verschillende plekken in Marokko uitdelen aan kinderen die te ver wonen van hun scholen. Steun "Fietsen naar school in Marokko" en maak het gemakkelijker voor deze kinderen om onderwijs te volgen en zich te ontwikkelen. Zij hebben ons hard nodig;


Ik doneer € 5, -
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=Ew6bKLEDQXZ3H8cCOEkZt7J0bswzTjz4

 

Ik doneer € 10, -
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=JRxOzqd5MRIyZu6b67VNa1juvSE9lFVL

 

Ik doneer € 20,-
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=5I2RO54DW3tYJzkzESheosfwFEELlTdm

 

Ik doneer € 50,-
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=aplVnlU7xEN7XmlXYU7cjs0CVeNIbIb2

 

U kunt uw donatie ook overmaken op:

ING: NL26INGB0008383262 o.v.v. Fietsproject. 

Jazak'Allah gair. Dank voor uw steun! 

Stichting Baraka4Hulp. 

 

ROLSTOELENPROJECT CASABLANCA, MAROKKO

Baraka4hulp gaat zich komend jaar inzetten voor een kleine stichting voor armlastigen  in de wijk Lisasfa in Casablanca , Marokko om hen te ondersteunen bij hun werk.  De wijk Lisasfa is in de jaren 80 ontstaan uit bewoners die de voormalige krottenwijken in Casablanca moesten verlaten. Zij kregen daar een stukje grond om een onderkomen te bouwen. Hierdoor zijn veel kwetsbare bewoners bij elkaar in een wijk terecht gekomen. Er is armoede, analfabetisme, weinig voorzieningen en sommigen wonen er onder erbarmelijke omstandigheden. Een kleine stichting midden in de wijk probeert de kinderen uit deze gezinnen op te vangen en waar nodig is de gezinnen in nood te ondersteunen. Het is een vrijwilligersorganisatie die non-profit werkt en afhankelijk is van giften.

We zijn met deze fantastische vrijwilligers in contact gekomen en willen hen met jullie steun helpen aan  middelen die nodig zijn om hun werk te doen. Op dit moment is er veel behoefte aan rolstoelen en krukken voor de gehandicapten en mensen die slecht ter been zijn. Het  ontbreken van geld voor rolstoelen zorgt ervoor dat deze hulpbehoevenden met een handicap of beperking niet mobiel kunnen zijn om buitenshuis te komen of naar school te gaan. En dit is juist belangrijk voor de bevordering van hun mobiliteit en gezondheid en die van hun verzorgers.

Een rolstoel voor Mehdi

Gevraagd donaties voor een electrische rolstoel voor Mehdi

Mehdi is een man die in Marokko woont en verlamd is geraakt in 2010 en als gevolg van een ongeluk zijn rug heeft gebroken. Sinds die tijd zit hij zonder werk en heeft hij geen inkomen. Hij krijgt wat hulp van familie. Momenteel kan hij amper de huur nog betalen en huurt nu in bij anderen met zijn gezinnetje en krijgt wat hulp van El Mohsinin. Mehdi heeft dagelijks pijn als gevolg van doorligwonden, die op zijn lichaam zijn gaan rotten. Als gevolg hiervan kan hij zich nauwelijks meer bewegen. Hij heeft hulp nodig  met alles. Hij heeft ook een catheter. Er is een  electrische rolstoel voor Mehdi nodig om nog enigzins mobiel te blijven. Om dit mogelijk te maken is er een bedrag van € 1500, - nodig. Alle beetjes helpen In Shaa Allah. Wil je doneren, druk op een van onderstaande betalingsmogelijkheden;


€5
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=NLWivG7VnX62WYsUXdLke4X5wWDBGbRK


€10
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=TD9DQGEi8UBL8wmpLx7cQTUVmk90Sakk


€20
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=k8VeGOvdJ0cjux4ETES7zAP7P9Yj8sZH


€50
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=2vRcdPhojsZFudIzly1CfYG77cPtdPGW

Helpt u ook mee aan dit project?

U kunt ook doneren via ING Bank: NL26INGB0008383262 o.v.v. rolstoel.

Dank namens de vrijwilligers van Baraka4Hulp