Bij de keuze aan welke projecten de Stichting een (financiële) bijdrage wil verstrekken, hebben de volgende type projecten sterk de voorkeur;

  1. Projecten gericht op educatie & opleiding,
  2. Bouw van school of moskee met educatieve doelstelling en community vorming.
  3. Projecten op het gebied van armoede bestrijding.
  4. Projecten die voorzien in de eerste levensbehoefte van mensen zoals, water- (putten), kleding en voedsel,
  5. Projecten die voorzien in hulp aan mensen die hulpbehoevend zijn of in nood verkeren.

* Wij bieden geen steun aan individuele hulpvragen.